Aanbrengen kwelbeheersingssysteem

Home / Portfolio / Aanbrengen kwelbeheersingssysteem
Opdrachtgever: Gemeente Druten
Uitvoeringsperiode: mei 2014 – mei 2015
Aanneemsom openbaar: € 930.000,–

 

Omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden

Het werk bestond in hoofdzaak uit;

Aanbrengen van een kwelvenster

 • Aanbrengen van drains;
 • Aanbrengen van verzamelleidingen;
 • Aanbrengen van inspectie- en doorspuitvoorzieningen

Persleiding en gemaal

 • Aanbrengen van persleiding, deels d.m.v. een gestuurde boringen, deels d.m.v. open sleuf;
 • Aanbrengen van een gemaal, incl. energievoorziening en telemetrie;
 • Aanbrengen van afsluiters;
 • Opbreken en herstellen van verhardingen;

Retentiebekkens

 • Ontgraven van een retentiebekken
 • Aanbrengen van een afdichtende laag van klei (op delen)
 • Aanbrengen van een duiker, incl. schuifafsluiter v.v. energievoorziening en telemetrie
 • Inzaaien terrein
 • Bijkomende werkzaamheden

Aanpassen bestaande watersysteem

 • Opschonen bestaande watergang;
 • b Aanbrengen van een stuw, incl. fundering;
 • c Relining van een bestaande duiker.

 

kwelfenster1 kwelfenster kelfenster4 kwelfenster3 kwelfenster2 20140624_135028 versie 1


Recent Portfolios
 • Herinrichting Stationsplein te Wijchen
  Project in uitvoering van oktober 2017 t/m maart 2018
  Dijkoprit Niftriksestraat
  September 2015 - oktober 2015
  Reconstructie Spoorstraat en Teersmortelweg
  Oktober 2015 - januari 2016
  Aanpassen (overstort)putten Puiflijk
  Augustus 2015 – september 2015
 • Reconstructie Hart van Brabantlaan
  September 2013 – mei 2014
  Dam Vlondertuin 's-Hertogenbosch
  januari 2015 - april 2015
  Statenlaan groot onderhoud
  juli 2013 – oktober 2013
  Waterbouwkundige werken Vuadabos
  April 2015 t/m januari 2016
 • Aanbrengen kwelbeheersingssysteem
  mei 2014 – mei 2015
  Balkon aan de Maas
  februari 2015 - mei 2015
  Nieuwbouw verkeersbrug Waterdorp Beuningen
  april tot augustus 2014
  Inrichten Tichelgaten te Druten - Oost
  Project in uitvoering van oktober 2017 t/m februari 2018