BRM Werkenlandschap te Overasselt

Home / Portfolio / BRM Werkenlandschap te Overasselt
Opdrachtgever: Gemeente Heumen
Uitvoeringsperiode: Januari 2018 – April 2018
Aanneemsom openbaar: €317.000,-
Ontwerp / contract: Standaard RAW bepalingen
Kwaliteitsborging: ISO 9001 VCA**

Omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden

Het werk bestond in hoofdzaak uit;

Grondwerk

 • Ontgraven en afvoeren van grond;
 • Aanvoeren en afvoeren van zand en grond;
 • Aanvoeren puin funderingslagen.
 • Aanbrengen van lava infiltratie constructie.

Rioolwerkzaamheden

 • Aanbrengen van IT-riool;
 • Aanbrengen van HWA & DWA riool;
 • Aanbrengen van huisaansluitingen HWA & DWA.

Verhardingen

 • Opbreken en afvoeren van asfalt;
 • Aanbrengen van asfalt;
 • Aanbrengen van elementenverharding.

 


Recent Portfolios
 • Herinrichting Stationsplein te Wijchen
  Project in uitvoering van oktober 2017 t/m maart 2018
  Dijkoprit Niftriksestraat
  September 2015 - oktober 2015
  Reconstructie Spoorstraat en Teersmortelweg
  Oktober 2015 - januari 2016
  Aanpassen (overstort)putten Puiflijk
  Augustus 2015 – september 2015
 • Reconstructie Hart van Brabantlaan
  September 2013 – mei 2014
  Dam Vlondertuin 's-Hertogenbosch
  januari 2015 - april 2015
  Statenlaan groot onderhoud
  juli 2013 – oktober 2013
  Waterbouwkundige werken Vuadabos
  April 2015 t/m januari 2016
 • Aanbrengen kwelbeheersingssysteem
  mei 2014 – mei 2015
  Balkon aan de Maas
  februari 2015 - mei 2015
  Nieuwbouw verkeersbrug Waterdorp Beuningen
  april tot augustus 2014
  Inrichten Tichelgaten te Druten - Oost
  Project in uitvoering van oktober 2017 t/m februari 2018