Herinrichting Stationsplein te Wijchen

Home / Portfolio / Herinrichting Stationsplein te Wijchen
Opdrachtgever: Gemeente Wijchen
Uitvoeringsperiode: Oktober 2017 – Maart 2018
Aanneemsom openbaar: € 288.400,-
Ontwerp / contract: Standaard RAW bepalingen
Kwaliteitsborging: ISO 9001 VCA**

Omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden

Het werk bestond in hoofdzaak uit;

Grondwerk

 • Ontgraven en afvoeren van grond;
 • Aanvoeren en afvoeren van zand en grond;
 • Aanvoeren puin funderingslagen.

Rioolwerkzaamheden

 • Aanbrengen van HWA & DWA riool;
 • Aanbrengen van huisaansluitingen HWA & DWA.

Verhardingen

 • Opbreken en afvoeren van asfalt;
 • Aanbrengen van asfalt;
 • Aanbrengen van elementenverharding;
 • Aanbrengen natuurstenen banden;
 • Aanleggen betonverhardingen bushaltes.


Recent Portfolios
 • Herinrichting Stationsplein te Wijchen
  Project in uitvoering van oktober 2017 t/m maart 2018
  Dijkoprit Niftriksestraat
  September 2015 - oktober 2015
  Reconstructie Spoorstraat en Teersmortelweg
  Oktober 2015 - januari 2016
  Aanpassen (overstort)putten Puiflijk
  Augustus 2015 – september 2015
 • Reconstructie Hart van Brabantlaan
  September 2013 – mei 2014
  Dam Vlondertuin 's-Hertogenbosch
  januari 2015 - april 2015
  Statenlaan groot onderhoud
  juli 2013 – oktober 2013
  Waterbouwkundige werken Vuadabos
  April 2015 t/m januari 2016
 • Aanbrengen kwelbeheersingssysteem
  mei 2014 – mei 2015
  Balkon aan de Maas
  februari 2015 - mei 2015
  Nieuwbouw verkeersbrug Waterdorp Beuningen
  april tot augustus 2014
  Inrichten Tichelgaten te Druten - Oost
  Project in uitvoering van oktober 2017 t/m februari 2018