Inrichten Tichelgaten te Druten – Oost

Home / Portfolio / Inrichten Tichelgaten te Druten – Oost
Opdrachtgever: Ontwikkelingsmaatschappij Druten Oost C.V.
Uitvoeringsperiode: Oktober 2017 – Februari 2018
Aanneemsom openbaar: € 319.000,-
Ontwerp / contract: Standaard RAW bepalingen / EMVI
Kwaliteitsborging: ISO 9001 VCA**

Omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden

Het werk bestond in hoofdzaak uit;

Grondwerk

 • Uitbaggeren van tichelgaten;
 • Ontgraven en verwerken van grond;
 • Aanbrengen klei pakket in taluds.

Beton- en kunstwerken

 • Aanbrengen van een brug 16 m1;
 • Aanbrengen vlonderconstructie.


Recent Portfolios
 • Herinrichting Stationsplein te Wijchen
  Project in uitvoering van oktober 2017 t/m maart 2018
  Dijkoprit Niftriksestraat
  September 2015 - oktober 2015
  Reconstructie Spoorstraat en Teersmortelweg
  Oktober 2015 - januari 2016
  Aanpassen (overstort)putten Puiflijk
  Augustus 2015 – september 2015
 • Reconstructie Hart van Brabantlaan
  September 2013 – mei 2014
  Dam Vlondertuin 's-Hertogenbosch
  januari 2015 - april 2015
  Statenlaan groot onderhoud
  juli 2013 – oktober 2013
  Waterbouwkundige werken Vuadabos
  April 2015 t/m januari 2016
 • Aanbrengen kwelbeheersingssysteem
  mei 2014 – mei 2015
  Balkon aan de Maas
  februari 2015 - mei 2015
  Nieuwbouw verkeersbrug Waterdorp Beuningen
  april tot augustus 2014
  Inrichten Tichelgaten te Druten - Oost
  Project in uitvoering van oktober 2017 t/m februari 2018