Renovatie boerderij in Afferden

Home / Portfolio / Renovatie boerderij in Afferden
Na jarenlange leegstand was er eindelijk een familie die het project van deze omvang aandurfde. De monumentale boerderij aan de Pas in Afferden was door jarenlange leegstand in verval geraakt. De familie kocht het pand van de gemeente Druten en wilde in samenwerking met lokale partijen het boerenerf weer in oude glorie herstellen. Zo werd de plaatselijke architect Rob Schoutsen van Frobenius gevraagd het restauratieplan te ontwerpen. In het ontwerp werd de voormalige deel (koeienstal) met eiken gebinten onderdeel van het woonhuis met een eigentijds karakter. Het bakhuisje waarvan nog een enkele muur overeind stond werd geheel opnieuw opgebouwd met authentieke details. Van de op het erf aanwezige vloedschuur werden alle aanbouwen verwijderd en kreeg het bouwwerk zijn solitaire vorm op de terp weer terug.
Na goedkeuring van de plannen door de monumentencommissie van de gemeente werden in een onderhandse aanbesteding de uitvoerende partijen gecontracteerd. Samen vormden zij het bouwteam. Postma Bouw & GWW uit Bergharen verzorgde alle bouwkundige werkzaamheden van fundering tot en met het dak. Postma Bouw verzorgde tevens de planning en bouwkostenraming voor het gehele project. Deze werden 2 wekelijks besproken en waar nodig bijgesteld. Volgens planning en binnen het afgesproken budget werd de boerderij met bijgebouwen in ere hersteld. Door het vakmanschap van de betrokken werknemers van Postma bouw zijn naar ieders tevredenheid de werkzaamheden tot een prachtig geheel afgerond.

DSC02000    9    8

10    DSC02010    5

4    DSC02011    foto's diversen 18-03-2014 015


Recent Portfolios
 • Stuw constructie Plan Tichellande te Druten
  Periode: Juli 2015 - oktober 2015
  Inrichtingsplan Weteringshoek te Rossum
  Periode: Januari 2019 t/m november 2020
  Ontsluitingsweg te Deest
  Periode: Augustus 2018 t/m november 2018
  BRM & WRM Plan Tichellande fase 9 & 10
  Periode: Oktober 2018 t/m Juli 2020
 • Rijwielstalling Noord te Tilburg - Uitvoeren van het grondwerk
  Periode: April 2019 t/m augustus 2019
  Inrichten Tichelgaten te Druten - Oost
  Periode: Oktober 2017 t/m februari 2018
  Herinrichting Stationsplein te Wijchen
  Periode: Oktober 2017 t/m maart 2018
  BRM & WRM Huurlingsedam Fase 2 te Wijchen
  Periode: December 2017 t/m december 2019
 • BRM Werkenlandschap te Overasselt
  Periode: Januari 2018 t/m april 2018
  Reconstructie Agnietenstraat te Arnhem
  Periode: September 2016 - januari 2017
  Herinrichting locatie St Jozefschool te Malden
  Periode: Juni 2017 - november 2017
  Paardenkliniek SMDC te Heesch
  Periode: 2015 - 2016
 • Renovatie boerderij in Afferden
  Periode: 2015 - 2016
  Dijkoprit Niftriksestraat
  Periode: September 2015 - oktober 2015
  Reconstructie Spoorstraat en Teersmortelweg
  Periode: Oktober 2015 - januari 2016
  Aanpassen (overstort)putten Puiflijk
  Periode: Augustus 2015 – september 2015
 • Waterbouwkundige werken Vuadabos
  Periode: April 2015 t/m januari 2016
  Aanbrengen kwelbeheersingssysteem
  Periode: Mei 2014 – mei 2015
  BRM & WRM 'Het Leeuwse veld' fase 7 t/m 9 te Beneden Leeuwen
  Periode: Oktober 2018 t/m Mei 2020