Renovatie boerderij in Afferden

Home / Portfolio / Renovatie boerderij in Afferden
Na jarenlange leegstand was er eindelijk een familie die het project van deze omvang aandurfde. De monumentale boerderij aan de Pas in Afferden was door jarenlange leegstand in verval geraakt. De familie kocht het pand van de gemeente Druten en wilde in samenwerking met lokale partijen het boerenerf weer in oude glorie herstellen. Zo werd de plaatselijke architect Rob Schoutsen van Frobenius gevraagd het restauratieplan te ontwerpen. In het ontwerp werd de voormalige deel (koeienstal) met eiken gebinten onderdeel van het woonhuis met een eigentijds karakter. Het bakhuisje waarvan nog een enkele muur overeind stond werd geheel opnieuw opgebouwd met authentieke details. Van de op het erf aanwezige vloedschuur werden alle aanbouwen verwijderd en kreeg het bouwwerk zijn solitaire vorm op de terp weer terug.
Na goedkeuring van de plannen door de monumentencommissie van de gemeente werden in een onderhandse aanbesteding de uitvoerende partijen gecontracteerd. Samen vormden zij het bouwteam. Postma Bouw & GWW uit Bergharen verzorgde alle bouwkundige werkzaamheden van fundering tot en met het dak. Postma Bouw verzorgde tevens de planning en bouwkostenraming voor het gehele project. Deze werden 2 wekelijks besproken en waar nodig bijgesteld. Volgens planning en binnen het afgesproken budget werd de boerderij met bijgebouwen in ere hersteld. Door het vakmanschap van de betrokken werknemers van Postma bouw zijn naar ieders tevredenheid de werkzaamheden tot een prachtig geheel afgerond.

DSC02000    9    8

10    DSC02010    5

4    DSC02011    foto's diversen 18-03-2014 015


Recent Portfolios
 • Inrichten Tichelgaten te Druten - Oost
  Project in uitvoering van oktober 2017 t/m februari 2018
  Renovatie boerderij in Afferden
  Patiowoningen te Nijmegen
  Januari 2015
  Paardenkliniek SMDC te Heesch
  2015
 • Herinrichting locatie St Jozefschool te Malden
  Juni 2017 - November 2017
  Reconstructie Agnietenstraat te Arnhem
  September 2016 - Januari 2017
  BRM Werkenlandschap te Overasselt
  Project in uitvoering van januari 2018 t/m april 2018
  BRM & WRM Huurlingsedam Fase 2 te Wijchen
  Project in uitvoering van december 2017 t/m medio 2019
 • Herinrichting Stationsplein te Wijchen
  Project in uitvoering van oktober 2017 t/m maart 2018
  Dijkoprit Niftriksestraat
  September 2015 - oktober 2015
  Reconstructie Spoorstraat en Teersmortelweg
  Oktober 2015 - januari 2016
  Aanpassen (overstort)putten Puiflijk
  Augustus 2015 – september 2015
 • Nieuwbouw verkeersbrug Waterdorp Beuningen
  april tot augustus 2014
  Stuw constructie Plan Tichellande te Druten
  Juli 2015 - Oktober 2015
  Balkon aan de Maas
  februari 2015 - mei 2015
  Aanbrengen kwelbeheersingssysteem
  mei 2014 – mei 2015
 • Waterbouwkundige werken Vuadabos
  April 2015 t/m januari 2016
  Statenlaan groot onderhoud
  juli 2013 – oktober 2013
  Dam Vlondertuin 's-Hertogenbosch
  januari 2015 - april 2015
  Reconstructie Hart van Brabantlaan
  September 2013 – mei 2014
 • 11 appartementen te Druten
  2010 - 2011